Läs mer om Info Spread

"Info Spread" jobbar med kommunikations- och utbildningsinsatser för att sprida resultaten från projektet Smart planering för byggande samt test av en metod för 3D-modellbaserad bygglovsansökan

- Vi vill inspirera och hjälpa ledare/chefer och personal inom kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar och andra intresserade att dra nytta av de resultat som kommit fram och att komma igång med digitaliseringen. Vi vet vad som ska göras och varför. Nu är det hög tid att jobba med HUR!, säger Elisabeth Argus och Monica Ek.

Ta del av Info Spreads filmade webbinarier. Vi förmedlar checklista, digitaliseringstrappa för geodata, detaljplan i 3D och BIM för bygglov. Ta också del av våra tips för hur du kan starta ditt arbete!

Här finns webbinarierna att titta på.

Om webbinarierna

Webbinarium 1: Översikt - Introduktion och panoramaöversikt av resultatet från Smart planering för byggande. Våra 10 konkreta tips för att komma igång med digitaliseringen!

Webbinarium 2: Geodata - Konkret vägledning i arbetet med att starta strukturerad digitalisering avseende förvaltning och återanvändning av geodata.

Webbinarium 3: Detaljplan - Integration mellan geodata och BIM och möjligheterna med detaljplaner i 3D.

Webbinarium 4: Bygglov - Integration mellan Geodata och BIM och framtidens 3D bygglovshandläggning.

Under webbinarierna lyfts frågor som:

  • Är vi betjänta av att samhällsbyggnadsprocessen blir digital?
  • Vems ansvar är digitaliseringen?
  • Vilka hinder finns idag för en effektiv och digital samhällsbyggnadsprocess?
  • Lägger ni resurser på att samla in samma information om och om igen?
  • Är det ordning och reda bland efterfrågade geodata i din kommun?
  • Samarbetar förvaltningarna i din kommun för att tillgodose behovet av efterfrågade geodata?
  • Får entreprenörer i din kommun tydliga instruktioner om hur geodata ska återanvändas?
  • Har din kommun provat att producera en detaljplan i 3D?
  • Har din kommun provat att ta ett bygglovsbeslut utifrån en BIM modell?

Vill du att vi informerar din ledningsgrupp, hör av dig så genomför vi inom ramen för Smart Built Environment en föreläsning eller håller ett runt bordssamtal kring hur just din kommun kan starta digitaliseringsresan!

Webbinarieledare

Elisabeth Argus är digital strateg inom samhällsbyggnadsområdet, senior advisor, VD för och grundare av BonaCordi AB. Elisabeth har genom sina tidigare roller som stadsbyggnadschef i Tyresö kommun och stadsingenjör i Stockholms stad goda meriter och bred erfarenhet inom geodatabranschen samt kommunernas del i samhällsbyggnadsprocessen. Hon var initiativtagare till GIS-samverkan Södertörn 2004, i sin roll som mät- och kartchef i Botkyrka kommun. Elisabeth har varit projektledare för det under 2018 avslutade innovationsprojektet Smart planering för byggande, inom Smart Built Environment. Hennes nuvarande uppdrag är bland annat att projektleda DigSam - digital samhällsbyggnadsprocess - och Info Spread.

Monica Ek har de senaste 20 åren varit verksam som konsult, projektledare, gruppchef och verksamhetsutvecklare, skapat Virtual Reality-modeller för stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt. Nu fördjupar sig Monica i forskning och utveckling av virtuella städer där huvudfokus är att skapa en effektiv samhällsbyggnadsprocess i 3D med långsiktigt hållbar informationshantering och öppna processer. Monica är arkitekt, VD och grundare av Virtual Cities of Sweden AB.

Webbinarierna kommer att gästas av deltagare som arbetade i projektet Smart planering för byggande.

Vill du veta mer?

Kontakta, Elisabeth Argus. Elisabeth.argus@bonacordi.se eller 076-764 41 00.

Kontakta, Monica Ek. Monica.ek@virtualcities.se eller 070–5620216.

Uppdaterad den