I mars träffades ett 20-tal personer i Lund för att under fyra dagar lära sig mer om stadsmodeller och BIM. Deltagare kom från flera olika universitet och högskolor respektive från kommuner, myndigheter och privata företag. Dessa fyra dagar var första delen av kursen och hade fokus på att låta deltagarna bekanta sig med ett antal olika programvaror och metoder för att skapa stadsmodeller, hantera BIM-modeller och utföra olika analyser.

- Kursen var givande, framför allt det som handlade om BIM-modeller i svenska samhällsbyggandet. Det kommer jag att ha nytta av för digitaliseringen av samhället gör att BIM och geodesi tangerar, säger Uliana Danila från Karlstad universitet som deltog i kursen.

Kollisionskontroll i BIM-modell

Fram till avslutningen i juni kommer kursen att bestå av en veckas självständigt arbete inom någon relevant fördjupning.

Läs mer om kurserna

Text: Fredrik Ekelund, Sweco

Uppdaterad den