För att öka innovationstakten och bidra till att fler testar sina innovativa idéer genomför det strategiska projektet Idéverkstad Innovationslabb flera workshoppar runt om i landet, tillsammans med aktörer som på olika sätt arbetar med samhällsbyggnad. Genom formatet Open Space arbetar deltagarna fram ansökningar till förstudier om 100 000 kronor vardera.

Den första workshopen genomfördes i februari och resulterade i hela sex godkända förstudier. De som har fått medel för att projektleda förstudierna är: Trivector Traffic, Gar-bo, Centigo, Lantmäteriet, Spoglo Networks, och Linköpings kommun som tillsammans med sina samarbetspartners kommer att genomföra förstudierna.

Förutom att resultera i faktiska förstudieansökningar vill projektet bidra till ökad samverkan och kontaktytor mellan organisationer och personer som annars inte möts. Sådan samverkan är avgörande för att vi ska komma tillrätta med de stora och komplexa hållbarhetsutmaningarna.

– För att uppnå en faktisk omställning till ett mer hållbart samhälle behöver vi bli bättre på att föra ut och implementera de idéer och innovationer som finns. Det är fantastiskt roligt att det blev en sådan verkstad av workshopen och det visar att den här typen av kreativa processer ger behållning, säger Yasmina Ganse, från SUST som är projektledare.

Nästa workshop kommer att genomföras i Umeå den 5 september. Läs mer om workshoppen och anmäl dig.

Uppdaterad den