Utlysningen har delats upp i Demonstrationsprojekt och två olika inriktningar för Innovationsprojekt. Totalt kan runt 30 miljoner fördelas mellan de beviljade projekten i utlysningen. Beslut om vilka projekt som beviljas medel fattas av Energimyndigheten. Planerad starttid för beviljade projekt är första kvartalet 2020. För demonstrationsprojekten går ansökningstiden ut den 28 augusti och för innovationsprojekt är sista ansökningsdag 17 september.

Demonstrationsprojekt hela innovationsområdet

Riktar sig till demonstrationsprojekt som vill ta innovativa lösningar närmre marknaden. Alla typer av lösningar välkomnas, så länge de löser ett problem inom området hållbart materialnyttjande inom planetens gränser.

Lösningarna kan alltså rikta sig mot utmaningar inom hela innovationsområdet, från utformning av materialeffektiva produkter och tjänster till återföring av materialresurser från kasserade produkter och avfall.

Innovationsprojekt, två spår

Utlysningens andra del söker projekt som kan ta fram nya innovativa lösningar inom minst ett av följande två områden:

  • Innovationsprojekt som fokuserar på lösningar för ökad mängd återvunnen råvara i produktion. Behovet av lösningen ska tydligt komma från producenter och tillverkande industri.
  • Hållbart erbjudande, Hållbart användande och Hållbart cirkulationssystem för utvalda flöden i samhället. RE:Source har särskilt intresse för flöden för bygg och infrastruktur, livsmedel, batterier och elektronik men välkomnar även ansökningar för projekt kring andra flöden där innovationer kan få stor effekt.

– Vi vill se projektansökningar som har tydlig potential att leda till mer cirkulära varuflöden i samhället, säger Johan Felix, innovationsledare för RE:Source

Mer information om utlysningen finns på RE:Source webbplats.

Under maj och juni planerar RE:Source ett antal seminarietillfällen kring utlysningen, både i form av fysiska möten och via skype. Du får då tillfälle att ställa frågor och kan få hjälp med hur du skriver din ansökan. Datum och plats för dessa möten hittar du här.

Uppdaterad den