Organisationer och företag kan välja att gå in som parter i Smart Built Environment. Parterna anmäler intresse för att delta i programmet. I ansökan beskrivs det egna intresset för programmet, vad man förväntar sig få ut av det för egen del och hur man vill bidra till för att nå programmets mål.

Vid det senaste styrelsemötet i Smart Built Environment godkändes ansökningar från sex nya parter:

  • Yuncture AB
  • Aribo AB
  • GIS-kvalitet i Norden AB
  • Safran Software Solutions
  • Sensative AB
  • Falu kommun

Det innebär att vi nu har 75 parter i programmet. Vi hälsar er varmt välkomna!

Att vara part ger möjlighet att påverka

Som part har man möjlighet att vara med och påverka programmets strategiska riktning, de strategiska projekten och inriktningen på utlysningar. Det är parterna som på årsstämman väljer programstyrelse, som består av representanter för programmets parter.

Så blir din organisation part

Våra parter

Uppdaterad den