På mötet rapporterade de tre delprojektledarna - Lars-Håkan Bengtsson, Ulrika Roos och Tim Johansson - om sina resultat hittills, vilka avgränsningar som gjorts och hur långt man tror sig kunna komma. Projektledaren Karin Neland berättade först övergripande om projektets syfte, mål och tänkta resultat. Deltagarna bestod bland annat av personer från kommuner, Lantmäteriet och systemleverantörer. Ett underlag hade skickades ut före mötet och deltagarna fick även möjlighet att skriftligt lämna synpunkter efter mötet.

Sammanfattningsvis kan sägas att projektet så här lång har kommit en bra bit på vägen mot målen som är att:

  • Ta fram detaljerade leveransspecifikationer för bygglovsprocessen, utifrån det som gjorts inom projekten Smart planering för byggande och Får jag lov
  • Ge förslag på vidareutveckling av berörda och testade specifikationer och tillämpningsstandarder samt ge input till Geodatarådets handlingsplan
  • Bidra med input till framtida handbok för användning av berörda standarder och specifikationer

Tidplanen som projektet arbetar efter är att vara klara med alla tester till sommaren, för att därefter färdigställa rapporten.

Många parter i projektet

Parterna är: Lantmäteriet, Lunds Universitet, vilka utgör projektledningen. Boverket, Complete 3D, Höganäs kommun, Karlstads kommun, Lantmäteriet, Linköpings kommun, Lunds Universitet, Stockholms stad, Sweco, Symetri, Tyréns, vilka deltar i de olika delprojekten. Falu kommun, Högskolan i Gävle, Lantmäteriet, Stockholms stad, Svensk Byggtjänst, Trafikverket, vilka utgör Teknik- och expertgruppen.

Dessutom finns en referensgrupp som utgörs av Bonacordi, ESRI, Familjebostäder, Göteborgs stad, Hammarö kommun, IQ Samhällsbyggnad/BIM Alliance/Sweco, Lantmäteriet, NCC, Plan B och Vellinge kommun.

Läs mer om projektet

Text: Karin Neland och Birgitta Rydén, Lantmäteriet

Uppdaterad den