Resultatet visar att ett digitalt visualiseringsverktyg kan vara av värde för fastighetsägare om det kan väcka intresse för sollösningar tidigt i en ombyggnads- eller renoveringsprocess, är lätt att använda, kan ge en bild av hur en viss sollösning skulle se ut samt en uppskattning av ekonomi och miljönytta. Det bör dessutom fungera som ett kommunikationsstöd för fastighetsägare i dialogen med till exempel hyresgäster, kunna användas både ”ute i fält”vid en fastighet och på kontoret, ägas av en opartisk aktör och vara gratis för fastighetsägaren att använda.

Dessa insikter, tillsammans med kartläggningen av tekniska och juridiska frågor, har sammanställts i en kravspecifikation för ett framtida verktyg.

Läs mer om projektet

Ta del av slutrapporten

Uppdaterad den