Konferensen inleddes med att ett femtiotal deltagare hälsades välkomna av moderator Kristina Gabrielii som uppdaterade publiken kring programmet och därefter berättade Luisa Monse om Vinnovas mångfaldsarbete och gav tips på hur man konkret kan arbeta med dessa frågor i sin egen vardag.

Luisa Monse

Ett antal projekt presenterade sedan sitt arbete i projektkavalkaden och många deltog i livliga panelsamtal. De som presenterade var:

  • "CSA IoT för bygg", Östen Frånberg, 1Akonsult
  • "Arbetsmodell för digitaliseringsfrågor i utbildningen av ingenjörer inom Samhällsbyggnadsområdet", Hans Bagge, Lunds universitet
  • "Från materialtillverkare till fastighetsförvaltare" samt "Nya affärsmodeller för obrutet digitalt flöde av miljöinformation",
    Maria Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • "Digital affärsmodel för bygglogistik på stora byggplatser", Christian Koch, Chalmers Tekniska Högskola
  • "Att leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn", Johanna Holmberg, Cobel samt Mikael Rångeby, Upplands Väsby kommun
  • "Digitaliseringsledare i projekt och även några ord om vårt GODIG projekt", Annika Kaborn Holmberg, Eicorn
  • "AIDA - Artificell Intelligens för Detaljplanearbete", Sascha Benes, Örebro kommun
  • "Etappvisa BIM-modeller anpassade för byggskedet i infrastrukturprojekt", Olof Friberg, Tyréns
Anna Eriksson

Under dagen hölls två workshoppar, den ena handlade om samverkan genom Smart Built Environments fyra temområden (Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur, Kunskap och kompetens) och den diskussionen spillde även över till fikapausen. Den andra workshoppen handlade om internationalisering och leddes av Amy Rader Olsson från Smart Built Environments programledning.

Anna Eriksson från DIGG (myndigheten för digital förvaltning) avrundade konferensen med ett spännande inspirationstal om myndighetens arbete. Dagen avslutades med mingel och nätverkande i solen.

Läs mer om konferensen och ladda ned presentationerna här

Uppdaterad den