Syftet med projektet är att utveckla företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn att se möjligheterna och agera för digital utveckling genom att utveckla ledarskap i digital transformation.

För att tillämpa digitalisering och genomgå en digital transformation krävs ökade kunskaper och färdigheter samt förmåga att bryta invanda mönster i arbetssätt, aktörsroller och processer. Förändringarna kommer inte att i huvudsak beröra teknikfrågor, utan innehålla ett stort behov av förändringar på både individ- och organisationsnivå och behöver införas stegvis i en kontinuerlig process. För att åstadkomma nya arbetssätt krävs starka ledare som kan driva förändringarna.

Läs mer om projektet och ladda ner slutrapporten!

Uppdaterad den