Viable Cities utlysning: Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans!

I utlysningen Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans! välkomnas projektförslag som fokuserar på städer som vill påskynda omställningen för att bli livskraftiga och klimatneutrala redan år 2030. Projektkonsortier ska kraftsamla kring innovativa lösningar och ny kunskap som kan bidra till att accelerera omställning till klimatneutrala städer på ett sätt som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans! (Energimyndigheten)
Ansök senast 30 augusti 2019

RE:Sources stora utlysning 2019: Demonstrationsprojekt och innovationsprojekt

Utlysningen består av två delar, Demonstrationsprojekt och två olika inriktningar för Innovationsprojekt. Totalt kan runt 30 miljoner fördelas mellan de beviljade projekten i utlysningen.

Demonstrationsprojekt (Energimyndigheten)
Ansök senast 28 augusti 2019 för demonstrationsprojekt

Innovationsprojekt, ökad andel återvunnen råvara (Energimyndigheten)
Innovationsprojekt, cirkulära flöden (Energimyndigheten)
Ansök senast 17 september 2019 för innovationsprojekt

BioInnovation: Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter

Sök medel för projekt som avser att skapa förutsättningar för ökad mängd biobaserade produkter på marknaden. Svensk-finska samarbetsprojekt uppmuntras men utlysningen är också öppen för enbart svenska projekt.

Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter (Vinnova)
Ansök senast 17 september 2019

Se även BioInnovations utlysning: Hypotesprövningar steg 1, nyskapande projekt med högre risk (Vinnova)

Uppdaterad den