Inom kort kommer det direktiv för att varje byggprojekt ska lämna in en livscykelanalys. Det är då viktig att det finns en generell arbetsmetodik för arkitekter för att väva in detta i designprocessen. Nu finns det en slutrapport från projektet klar. Om du har frågor får du gärna kontakta Filip Westin på C.F. Møller, projektledare för "Arkitektens roll – design form och LCA".

Läs mer om projektet här!

Uppdaterad den