Nästa utlysning inom programmet kommer att öppna i november 2019 och stänga i februari 2020. Inriktningen på utlysningen är skrivande stund ännu inte beslutad. Därefter kommer programmet att årligen ha en större utlysning.

Uppdaterad den