Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för kommunikation mellan projekten inom Livscykelperspektiv men också externt till olika aktörer och vid olika tidpunkter.

Läs mer och ladda ner rapporterna här!

Uppdaterad den