Kajsa Simu och Lotta Wibeck från Uppkopplad byggplats berättade om sina erfarenheter av digitalisering på byggplatser.

Smart Built Environment rivstartade veckan med en hel eftermiddag som handlade om digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn. Samarrangörer var TPO, Nordic ConTech och Svensk Byggtjänst. Under flera korta och välbesökta seminarier lyftes många olika aspekter av sektorns digitaliseringsresa. Flera av de exempel som togs upp kom från projektet Uppkopplad byggplats.

Under tisdagens två seminarier stod kommunernas digitalisering och innovationskraft i centrum. Bakom seminarierna stod Mistra InfraMaint, InfraSweden2030 och Smart Built Environment. Det första seminariet "Kommuners digitalisering av underhåll och förvaltning. Hur?" inleddes av AI-experten Göran Lindsjö, Governo. Deltog, förutom de tre programcheferna, gjorde också Ulf Thysell, vd för NSVA och Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare från KTH som leder ett projekt om smarta gator. På det andra seminariet "Innovation för kommuners stadsutveckling – hur ska det gå till?" deltog även Elisabeth Argus, vd för BonaCordi, Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs Stad och Jakob Hellman, Senior Public Policy Manager från Vinnova. Åhörarna på de båda seminarierna fick med sig tio tips på hur organisationer kan arbeta med sin egen digitalisering. Ta del av tipsen här.

Tre programchefer hälsar välkomna och bjuder på digitaliseringstips.

Under onsdag eftermiddag diskuterades hur byggbranschen ska ta det digitala klivet in i framtiden. Det välbesökta seminariet arrangerades av Smart Built Environment tillsammans med Veidekke och Nordic ConTech. Flera start-up-företag medverkade också och berättade om sina produkter och tjänster. Märtha Rehnberg, expert på 3D-teknik och tech-futurist från företaget DareDisrupt, var inspirationstalare och gav publiken många spännande exempel på ny teknik och vad den kan användas till. För att verkligen visa på digitaliseringens möjligheter fanns hon med på länk från Köpenhamn.

Uppdaterad den