Testerna är ett led i projektet Info Spread som bedrivs inom ramen för Smart Built Environment.

Om workshoppen

I projektet vill vi testa metoden så nära en verklig bygglovsansökan som möjligt. Det gör vi genom en workshop som omfattar tre timmar och innehåller scenarier med 2–3 olika typer av bygglovsansökningar.

Vi vill framförallt att medarbetare från bygglovsverksamheten deltar, men det är en fördel för er om de som jobbar med kart-, mät- och planverksamheten också medverkar. Detta för att metoden dels förutsätter digitala planbestämmelser, dels för att den geometriska noggrannheten behöver diskuteras. Workshoppen kommer genomföras under oktober och görs via videokonferens (Skype).

Om du vill boka in en kostnadsfri workshop under hösten kontakta projektledare Elisabeth Argus på Elisabeth.argus@bonacordi.se eller 076-764 41 00.

Om metoden

Metoden går just nu under arbetsnamnet ”Argusmetoden” och är en konsumentinriktad metod där fastighetsägaren/kunden själv filmar sin tomt med en enkel filmkamera med stöd av instruktioner. Filmen skickas till företaget Spotscale, som projektet samarbetar med. Spotscale har en e-tjänst där filmen processas och resultatet blir en 3D-modell rätt placerad i geografin. Modellen kan därefter användas för planering, till exempel för val av villa/fritidshus/komplementbyggnader, solpaneler, siktanalys, trädgårdsplanering samt i kommunikation med bygglovshandläggare eller med entreprenör.

Om projektet

Projekt Info Spread består av två delar, en del som handlar informations- och utbildningsinsatser och en del som omfattar test av en metod för 3D-modellbaserad bygglovsansökan. Workshoppen ingår i del två.

Del 1. Bygger vidare på projektet Smart planering för byggande - Informationsförsörjning för planering, fastighetsbildning och bygglov som genomfördes inom Smart Built Environment under 2016–2018. För att göra resultaten, slutsatserna och rekommendationerna kända genomförs nu informations- och utbildningsinsatser. Fokus är geodata i de processer som inkluderar kommunernas del i plan- och byggprocessen.

Del 2. Omfattar test och verifiering av metod för 3D-modellbaserad bygglovsansökan. Testen görs under hösten 2019.


Kontakt

Projektledare Elisabeth Argus, elisabeth.argus@bonacordi.se eller 076-764 41 00. Du kan även kontakta Ludvig Emgård ludvig.emgard@spotscale.com, 076–587 79 86.

Uppdaterad den