”Hinder att överbrygga: Utveckling av den saknade länken till BIM/IFC” är ett strategiskt projekten som har genomförts i programmet. Projektet har letts av Martin Erlandsson och bygger vidare på resultat från arbete i Smart Built Environments tidigare fokusområde Livscykelperspektiv. Denna rapport utgör en av två rapporter från projektet. Arbetet som presenteras i denna rapport är ett resultat av en serie av workshops med visionen att ta implementeringen av BIM/IFC ytterligare ett steg och en ritning som gynnar funktionstänkande. Att ställa funktionskrav och basera arbetsprocesser med detta som grund är materialneutral, konkurrensbefrämjande och stimulerar därmed till innovationer samt inkrementella förändringar.

Läs mer om projektet och ladda ned rapporterna

Uppdaterad den