Vill du vara med och utveckla innovativa idéer för ett hållbart samhällsbyggande? Vill du träffa kollegor från andra delar av sektorn för att tillsammans hitta lösningar på komplexa problem? I innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande blir du en spelare som tillsammans med ditt lag bidrar med affärsmässiga lösningar som ger reell nytta!

Inbjudan till tävlingen som pdf, delta den gärna

Sprid gärna inbjudan. Kontakta info@smartbuilt.se vid frågor!

Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande

Vad är en innovationstävling?

I innovationstävlingen samlar vi deltagare från många olika organisationer för att medskapa innovationer på platser avskärmade från vardagen. Deltagarna formar lag och praktiserar en process för att ta fram lösningar på en utmaning kopplad till digitalisering och cirkulära, säkra och resurseffektiva materialflöden i anläggningssektorn. Hela processen coachas av erfarna innovations- och processledare vars avsikt är att leda lagen i önskad riktning. Deltagarna får också möjligheten att hämta inspiration och kunskap från innovationsledare, entreprenörer och forskare.

Varför ska jag vara med?

Tävlingen ger dig som deltar möjlighet att arbeta tillsammans med individer från andra organisationer med tydlig framåtanda. Det är en personlig utvecklingsmöjlighet och ett utmärkt tillfälle att bygga nätverk. Du får vara med och utvecklar affärsmässiga innovationer som möter utmaningen:

Att med digital teknik skapa slutna och säkra materialflöden och minska utsläppen i anläggningsbyggande med bibehållen eller förbättrad funktionalitet hos slutprodukten.

Det kan till exempel innebära:

  • Att finna effektivare metoder och tekniker för att rena, transportera och återanvända förorenade massor vid landets många exploateringar och infrastruktursatsningar.

  • Att med hjälp av digitala teknologier säkerställa att rätt material och rätt mängder hamnar på rätt plats på ett effektivt sätt.

Det kan också innebära något helt annat som återstår att upptäcka!

I tävlingen får du också praktisera en metodik för innovation och bygga relationer inom sektorn och mellan sektorer. Målet är att alla deltagande ska kunna dra nytta av lärdomarna och det utökade nätverket i sina yrkesroller.

Hur går det till?

Innovationstävlingen genomförs under fem så kallade “labb” som äger rum på olika platser runt om i Sverige. Ett labb är en konferens och mötesplats som pågår i en till två dagar. På labben varvas inspirationsföreläsningar med utbildning, praktik och arbete med innovationskoncepten. Tävlingsdeltagarna förväntas lägga vardagens arbetsuppgifter åt sidan och helhjärtat fokusera på innovationerna, lärande och skapandet. Närvaro vid samtliga fem labbar förväntas av deltagaren.

Tider för tävlingen

18 nov 2019. Du som anmäler intresse kallas till ett informationsseminarium som äger rum eftermiddagen den 18 november i Stockholm. 5-6 dec 2019. Labb 1 i Göteborg med fokus på lagindelning, inspiration och att lära känna varandra (lunch-lunch). 27-28 jan 2019 (Preliminärt). Labb 2 i Stockholm. Under 2020 arrangeras ytterligare labb och möten vars tid och plats meddelas löpande.

Vem kan vara med?

För att vara med ska du vara yrkesverksam inom samhällsbyggnadssektorn, akademin eller i inom andra sektorer som samhällsbyggnadssektorn har kunskapsmässig och erfarenhetsmässig nytta av att samarbeta med.

En förutsättning är även att du och den organisation du representerar vill vara med och driva utvecklingen mot ett hållbart samhällsbyggande.

Du kan exempelvis inneha rollen som projektledare, teknikexpert, forskare, systemutvecklare, affärsutvecklare eller affärsområdeschef. Intentionen är att deltagarna besitter en mångfald av roller för att skapa en dynamiska och kreativa processer.

När sätter det igång?

Innovationstävlingen inleds med ett första labb den den 5-6 december 2019 och pågår till och med sommaren 2020. Du bjuds också in till ett informationsmöte som hålls på eftermiddagen den 18 november i Stockholm. Du som inte har möjlighet att vara med på plats i Stockholm kan istället delta vid ett webbmöte den 15 november kl. 11.00-12.00.

Kontakta info@smartbuilt.se vid frågor!

Uppdaterad den