Programmet är öppet för nya parter

Programmets parter har möjlighet att påverka programmet strategiska inriktning, utformningen av strategiska projekt och inriktning på utlysningar. Det är avgiftsfritt att vara part och öppet för alla som vill engagera sig. Det som krävs är en vilja att bidra genom att stödja programmets mål, strategier och aktiviteter med eget arbete och/eller kontant finansiering.Just nu har programmet mer än 70 parter.

Uppdaterad den