Här kommer en kort presentation av de nya styrelseledamöterna:

Johan Lindersson är chef för avdelningen Bro- och Vattenbyggnad på WSP. Johan är utbildad civilingenjör inom Väg- och Vatten och har arbetat med konstruktion av broar sedan år 2000 varav de senaste 7 åren på konsultbolaget WSP som chef för en avdelning bestående av 36 projektörer, konstruktörer, utredare och inspektörer. Han är djupt involverad i WSP:s digitaliserings- och automationsarbete.

Johan Martinsson arbetar på Installatörsföretagen, där han är branschchef med ansvar för organisationens branschutvecklingsfrågor. Johan inledde sin yrkesbana inom elinstallationsbranschen för att sedan som företagare engagera sig i flera verksamheter inom hela värdekedjan. Johan har styrelseuppdrag i ID06, SEK, Incert och SBUF samt engagemang i Svenskt Näringsliv och Europa. Johan driver framtidsfrågor inom digitalisering, hållbarhet och energisystem.

Robin Teigland är professor vid Entrepreneurship and Strategy/Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Robins föreläsnings- och forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation och entreprenörskap och inkluderar digitala innovationsnätverk, digital transformation till exempel artificiell intelligens, IoT, smarta robotar, block chains och social påverkan genom digitalt aktiverade cirkulära ekonomier.

Så här ser den nya styrelsen ut:

Ronny Andersson, FoI-chef Cementa - ordförande

Christina Claeson-Jonsson, FoU-chef NCC

Ulrika Jansson, förvaltningschef Stadsbyggnadskontoret Örebro Kommun

Petra Jenning, partner FOJAB arkitekter

Johan Lindersson, chef på avdelningen Bro- och Vattenbyggnad WSP

Johan Martinsson, branschchef Installatörsföretagen

Anders Sandin, divisionschef Geodata Lantmäteriet

Jörgen Simu, avdelningschef Omvärld och st f direktör investering Trafikverket

Robin Teigland, Professor Management of Digitalization Chalmers

Ronny Wahlström, Funktionschef Produktion, Operationell Effektivitet Skanska

Valberedningen har bestått av Saga Hellberg, Byggherrarna, Jan Byfors, NCC, och Elisabeth Argus, BonaCordi. Den nya valberedning som valdes vid årsstämman består av Jan Byfors, NCC, Elisabeth Argus, BonaCordi och Birgitta Olofson, Tyréns.

Uppdaterad den