Digitaliseringen innebär en av de största samhällsförändringarna någonsin. Samverkan, kraftsamling och förutsättning för innovation kommer att vara avgörande för att nå målen för hållbar utveckling med hjälp av digitalisering.

Smart Built Environment och InfraSweden2030 håller nu öppna utlysningar om digitalisering, informationssystem, automation och AI i transportinfrastrukturen och samhällsbyggnadssektorn i stort. Sammantaget innebär de en satsning på 50 miljoner kronor till digitaliseringsprojekt.

Förra veckan hölls tre lyckade utlysningsseminarier, i Stockholm, Lund och Göteborg. Det finns ännu chans att anmäla sig till de seminarier som kommer att hållas i Linköping den 29 november och i Luleå den 18 december. Du som följer Smart Built Environments arbete har där chansen att träffa innovatörer som är aktiva i InfraSweden2030 för att ta dina idéer till nästa nivå!

Om de utlysningarna

InfraSweden2030s utlysning har tema: ”Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen” och håller öppet från den 24 oktober 2019 till den 4 februari 2020 och omfattar 20 miljoner kronor.

Smart Built Environments utlysning omfattar 30 miljoner kronor och berör alla programmets temaområden: Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur samt Kunskap och kompetens. Utlysningen håller öppet från den 12 november 2019 till den 5 februari 2020.

Uppdaterad den