– Med denna uppdatering av den strategiska agendan tar programmet stöd mot grunden för programmet och kliver in i 2020. Den biobaserade utvecklingen går starkt framåt – men i en hållbar utveckling krävs också ändrade konsumentbeteenden och cirkulära system. Vägen framåt stavas cirkulär bioekonomi, berättar Anna Wiberg programchef för BioInnovation vid lanseringen.

I agendas presenteras BioInnovations tre prioriterade områden; Konstruktion & Design, Kemikalier & Energi samt Material och viktiga utvecklingsområden inom dessa där biobaserat spelar en nyckelroll, exempelvis förpackningar, textilier, biokompositer, industriell värdekedja, biobaserade kemikalier samt drivmedel.

– Förutsättningarna som beskrivs i agendan – det vill säga nyckelteknologier, att dra nytta av restströmmar, design, smart digitalisering och kunskap om biobaserat – är alla viktiga för våra tre prioriterade områden, de skapar möjligheter till förändring och kan adresseras inom programmet genom olika satsningar, säger Anna Wiberg.

Ta del av den strategiska agendan

Uppdaterad den