Smart Built Environment genomför nu förstudien ”Kraftsamling AI” där potentialen att använda AI genomlyses. Resultat av arbetet kommer att redovisas i början på nästa år och blir grunden för en strategi för AI inom sektorn.

Vi samlar idéer, ser på konsekvenser, beskriver nuläge, diskuterar hinder och undersöker hot och möjligheter i sektorn. Från andra sektorer ser vi hur AI förändrar affärslogik och nya spelare kommer in i etablerade branscher, hur motsvarande kan se ut inom samhällsbyggnad är vi särskilt intresserade av. Ett par aktiviteter i arbetet är att genomföra intervjuer med centrala aktörer och att genomföra en workshop. På workshopen kommer vi att försöka inspirera deltagarna att ge sina idéer till hur AI kan användas men också använda resultaten av intervjuerna som utgångspunkt.

Workshopen genomförs vid olika tillfällen både i Göteborg och Stockholm och vi önskar oss många infallsvinklar. Vi är intresserade av dina erfarenheter och tankar och hoppas du kan vara med för att diskutera en viktig utveckling av samhällsbyggnad i Sverige!

Läs mer om projektet

Anmäl dig till workshop i Göteborg den 21 november, kl 9-12

Anmäl dig till workshop i Stockholm, den 22 november, kl 13-16

Uppdaterad den