- Målet är att medborgarna bara ska behöva uppge information vid ett tillfälle. Det kommer underlätta för medborgarna och effektivisera myndigheternas arbete, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

- Fullt utvecklad kommer den nya infrastrukturen att kunna leda till årliga samhällsekonomiska nyttor och besparingar i miljardklassen, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

I regeringsuppdragen ska bland annat gemensamma så kallade byggblock tas fram som förbättrar myndigheternas hantering och utbyte av data, till exempel genom tjänster för säker elektronisk adressering mellan myndigheter eller överenskommelser kring informationsmodeller och tekniska gränssnitt. Myndigheterna ska även ta fram långsiktiga planer samt lämna förslag på hur arbetet efter regeringsuppdragen kan fortsätta inom ramen för deras ordinarie verksamhet. Under 2020 ska myndigheterna ha påbörjat utveckling av minst tre gemensamma byggblock för informationsutbyte.

Myndigheten för digital förvaltning kommer att leda arbetet inom de båda regeringsuppdragen. Bolagsverket, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Skatteverket kommer att arbeta tillsammans inom uppdraget att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen, och utöver dessa myndigheter kommer även Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och Riksarkivet att vara mottagare av uppdraget om att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

De båda regeringsuppdragen ska slutredovisas senast den 31 januari 2021.

Uppdaterad den