De tävlande står uppställde som grupp
Tävlande i innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande

Under det första labbet för innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande fick deltagarna veta mer om tävlingens upplägg, hur labben kommer att fungera och fick arbeta med att lära känna varandra.

Under dagarna, den 5-6 december i Göteborg, stöttade två kaospiloter upp processen i att samla gruppen, undersöka kompetenser och se hur lagen kan formas i en bra dynamik.

Carl Zide bidrog också med en presentation om hur Massbalans arbetar med att mäkla massor och transporter mellan olika aktörer. Gauti Asbjörnsson, Chalmers berättade om sitt arbete med dokumentation av massors innehåll.

Under labbet bilades de tävlande lagen och det finns nu bokade datum för vårens labb. Smart Built Environment följer tävlingen med spänning, eftersom det är i vårt intresse att testa ny metoder för kunskapsdelning och innovation. Vi rapportera löpande om tävlingens utveckling under våren 2020.

Här kan du läsa mer om tävlingen!

Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande - Laguppställning

Lag 1:

Fika med deltagarna under labb 1
 • Klas Hall, Kompetenspartner
 • Elisabet Höglund, Tyréns
 • Dennis W Schörling, OMoment 22
 • Johan Thorell, WSP

Lag 2:

 • Gauti Asbjörnsson, Chalmers
 • Petra Brinkhoff, NCC
 • Micael Larsson, Microsoft
 • Markus Rönnegård, WSP
Rådgivande grupp och myndighetsgrupp

Den rådgivande gruppen för tävlingen består av: • Camilla Byström, InfraSweden • Kristina Gabrielii, Smart Built Environment • Martin Sjöberg, IVL • Mårten Sohlman, SBMI I tävlingen finns också en myndighetsgrupp med representanter från Vinnova, SGI, Trafikverket, Energimyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, Naturvårdsverket och Svenska Institutet

Lag 3:

 • Björn Kalman, VTI
 • Csaba Prokec, Ängelholms Geodesi
 • Gunilla Sandebert, Höganäs Kommun
 • Anton Tholberg, WSP

Lag 4:

 • Lena Furuhovde, Bjerking
 • Felix Magnusson, Tyréns
 • Marjan Mousavi, RISE
 • Martin Tengsved, Swerock
 • Carl Zide, Massbalans

Uppdaterad den