Cristina Lázaro är nytillträdd processledare.

Vem är du?

Jag är utbildad företagsekonom i Spanien med en master inom International Management. För tio år sedan flyttade jag till Sverige för att börja jobba på ett managementkonsultbolag specialiserat på framtidsstudier och strategiska frågor. Under åtta år jobbade jag med omvärldsanalys, scenarioplanering, visionsarbete och strategiutveckling för en rad olika kunder på nationell och internationell nivå kommande inom ett brett spektrum av branscher (allt från FMCG till gruvindustrin, besöksnäringen, energibranschen eller fastighetsbranschen). Numera jobbar jag som förändringsledare och strateg inom Plan B, ett konsultföretag som har unik kombinerad kompetens inom informationsmodellering och projektledning.

Vad innebär det att vara processledare?

Min uppgift som processledare är att ta fram en beskrivning som underlag för projekt inom temaområdet. Beskrivningen utgör sedan underlag för öppna workshoppar, som syftar till att konkretisera vilka projekt som behöver genomföras samt att ta fram förslag till projektbeskrivning, bemanning och samfinansiering för projekten. Jag kommer att rapportera till programchefen som i sin tur rapporterar till Smart Built Environments programstyrelse. Hela processen bygger på bred och öppen samverkan, och jag ser fram emot att påbörja en spännande och konstruktiv dialog med sektorns aktörer.

Vad händer nu?

Rollen som processledare börjar formellt efter årsskiftet och pågår fram till sommaren 2020. En del aktiviteter finns redan planerade framöver, bland annat omvärldsanalys, djupintervjuer och workshoppar. Den första aktivitet som jag ska ägna mig åt är att genomföra en litteraturstudie och omvärldsanalys inom temaområdet. Min ambition är att inte begränsa mig till samhällsbyggnadssektorn, utan titta bredare för att få in inspiration från andra branscher och utmana det nuvarande tankesättet.

Kan du kort berätta om temaområdet Värdekedjor och affärsmodeller?

Fokus inom temaområdet kommer att ligga på incitament, värdekedjor samt affärs- och verksamhetsmodeller som kan bidra till att förverkliga ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. Området omfattar även frågor kring aktörsroller, kompetenser, arbetssätt och organisering av projekt och processer. Med min bakgrund som företagsekonom, och min tidigare erfarenhet från managementkonsultbranschen hoppas jag att kunna bidra med nya infallsvinklar inom temaområdet.

Läs mer om temaområdet

Uppdaterad den