Utbildningsseminarier med fokus på användning av digital teknik

Andreas Huss, Sweco har lett arbetspaket Utbildningsseminarier med fokus på användning av digital teknik i DigSam.

Upplevda juridiska hinder för en digital samhällsbyggnadsprocess

Martin Andrée, Lantmäteriet, har lett arbetspaketet om Upplevda juridiska hinder för en digital samhällsbyggnadsprocess i DigSam.

Digital handbok för digitaliserade och standardiserade detaljplaner

Sascha Benes, Örebro kommun har lett arbetspaketet Digital handbok för digitaliserade och standardiserade detaljplaner i DigSam.

Uppdaterad den