Förslaget som aviserades redan i budgetpropositionen 2020 är en del av samarbetet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

FoU-avdraget innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utveckling betalar en lägre arbetsgivaravgift. Genom att förstärka avdraget vill regeringen ytterligare förbättra möjligheterna för företag att utveckla nya produkter och tjänster.

- På en global marknad är innovation en viktig konkurrensfördel och där ska Sverige fortsätta att ligga i framkant, säger finansminister Magdalena Andersson i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär att FoU-avdraget förstärks genom att nedsättningen av det sammantagna avgiftsuttaget fördubblas från 10 till 20 procent samtidigt som taket för nedsättningen höjs från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Läs hela propositionen.

Uppdaterad den