Resultatet av projektet utgörs av en samling av kuraterade rekommendationer och exempeldokument kopplat till modellorienterade leveranser för den byggda miljön, som finns samlade i en webbportal. Underlaget är publicerat med öppen källinformation, vilket innebär att det står allmänheten fritt att använda, förbättra eller kopiera informationen. Nu har projektet även levererat sin slutrapport som finns att läsa här på webbplats.

Nationella Riktlinjer har fått en fortsättning i projektet Utveckling Nationella riktlinjer, som avslutas under våren.

Ta del av slutrapporten

Uppdaterad den