Fakta

För att förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft krävs samverkan mellan många olika parter. Smart Built Environment genomför ett antal strategiska projekt inom programmets temaområden för att åstadkomma förändring och för att bidra till programmets mål och önskade effekter.

Två av de strategiska projekten är synteser från de fokusområden som bedrevs under den första programperioden. Projektet Syntes - Innovationer och nya tillämpningar syftar till att syntetisera erfarenheter och resultat från projekten inom de två fokusområdena Innovationslabb respektive Nya tillämpningar från den första programperioden. Projektledare är Karin García Ambrosiani, Capsicum Trade & Consulting, som tidigare var koordinator för fokusområdet Innovationslabb.

Det andra projektet Syntes Kunskap och kompetens syftar till att sammanställa tidigare resultat och förbereda för det nya temaområdet Kunskap och kompetens. Projektet bedrivs av de två tidigare koordinatorerna (från programperiod 1) för fokusområdena Kunskapslyft - Rikard Espling från KRESP Projektledning - respektive Forskningsplattformen - Lars Stehn, Luleå tekniska universitet.

Även det strategiska projektet DigiGrow bygger på resultat från tidigare fokusområden. Projektet tar sin utgångspunkt i fokusområdena Standardisering och Livscykelperspektiv med särskilt fokus på projekten DigSam och Smart planering för byggande. Projektledare är Agnes Sävenstedt, Innovation360 Group.

Omvärldsspaning Innovationer och nya tillämpningar ska genomföra en omvärldsspaning som beskriver initiativ från andra länder avseende innovation inom digitalisering i samhällsbyggandet, för att ge stöd till Smart Built Environments fortsatta strategiska arbete nationellt och internationellt. Projektet syftar också till att ge vägledning och inspiration till sektorns aktörer, såväl offentlig sektor med kommuner och myndigheter som näringslivet och akademin. Projektledare är Ann-Kristin Belkert, Actinate

Den öppna digitala plattformen Nationella Riktlinjer utgör rekommendationer gällande informationsleveranser i livscykeln av byggnader och anläggningar innehållande begrepp, metoder, processer och leveransspecifikationer. www.nationella-riktlinjer.se. Projektet Nationella Riktlinjer Fas 3 syftar till att fortsätta utveckla dessa riktlinjer. Projektledare är Rogier Jongeling, Plan B.

Uppdaterad den