– Bygg- och anläggningsbranschen inklusive fastighetsbranschen står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och den siffran måste ner. Digitaliseringen är då ett viktigt verktyg. För att snabba på utvecklingen och sänka tröskeln att implementera nya innovationer ville vi samla och sprida lärdomar och erfarenheter från olika företag som testat digitala tekniker i byggprojekt, säger projektdeltagare Eleonore Gustafsson, Different Advokat.

Projektet synliggör både framgångsfaktorer och utmaningar kopplade till digitaliseringssatsningar ute på byggarbetsplatser. Projektets resultat har sammanfattats i en guide som innehåller kunskap och lärdomar från ett antal skarpa tester. Guiden ska stötta företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn i sin digitaliseringsresa och kan ses via en lättillgänglig webbsida.

– Fördelarna med ett digitaliserat byggande är många, det kan öka säkerheten, effektivisera och kvalitetssäkra processerna och minimera spill och onödig logistik. Vi hoppas att den här guiden kan stötta de som är nyfikna att testa men inte riktigt vågar eller vet var man ska börja, säger Soon Hammarström, projektledare för Test i verkliga byggprojekt.

Projektet Test i verkliga byggprojekt är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment och har delfinansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. I projektet, som pågått från november 2018 till januari 2020, medverkade SOON.NU, Sustainable Innovation, FOJAB, Different Advokat och Skanska.

Hela guiden går att ta del av via www.skarpatester.com

Uppdaterad den