- Initiativet är ett viktigt steg för att EU bättre ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Tillsammans med mina europeiska kollegor har vi en viktig uppgift i att utveckla ett digitalt Europa som genomsyras av öppenhet, konkurrens och globalt ledarskap, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, i ett pressmeddelande.

Datastrategin tar sikte på hur data kan användas i den digitala ekonomin. Strategin belyser bland annat frågan om att europeiska företag också bör få större tillgång till data från industrin och det allmänna för att skapa större värden för medborgarna. I ett sådant sammanhang kommer det vara viktigt att säkerställa ett perspektiv på hur även individen ska ges ökad kontroll över sin data. Det är en avgörande del för att öka förtroendet bland medborgare för digitaliseringen och hur data används. Vitboken om AI syftar till att se över kommande åtgärder för hur utvecklingen av AI kan förstärkas.

- AI kan vara ett viktigt verktyg för att stärka välfärden och möta klimatutmaningen. Det är bra att vi nu tar fram en gemensam europeisk hållning för säker och ansvarsfull utveckling av AI, säger Anders Ygeman.

Strategierna och de relaterade initiativen kommer framöver att diskuteras av EU:s digitaliseringsministrar i syfte att ge medlemsstaternas syn på prioriteringarna för den digitala omställningen i Europa.

Läs mer om strategierna på EUs webbplats

Uppdaterad den