Gå till innehållet

Dela med dig av dina tankar om innovationer!

Hur ska Smart Built Environment arbeta med innovationer? Välkommen till en workshop den 30 mars där du får dela med dig av dina tankar och idéer om vad vårt temaområde Innovation och nya tillämpningar ska innehålla.

Jenny Andersson processleder uppstartsarbetet

Nu händer det mycket inom programmet just nu! Den 30 mars hålls en öppen workshop som ett led upp uppstartsarbetet av fokusområdet Innovationer och nya tillämpningar. Temaområdet Innovation och nya tillämpningar fokuserar på att bryta invanda mönster och arbetssätt och på att hitta nya lösningar för en mer effektiv och hållbar samhällsbyggnad.Ta tillfället i akt att vara med och påverka inriktningen på fokusområdet!

I höstas startade processledaren Jenny Andersson sitt arbete och har sedan dess fört dialog med olika aktörer för att fånga upp idéer och initiativ kring förslag på strategiska projekt. Den 30 mars hålls en öppen workshop där förslag från dialogfasen presenteras och där alla som är intresserade av att bidra och/eller påverka innehållet i temaområdet är välkomna att delta! Frågor som kommer att adresseras på workshoppen är:

  • Vilka är de största hindren och utmaningarna inom samhällsbyggnadssektorn som gör att innovationsarbetet går trögt jämfört med andra sektorer som till exempel IT-, finans- och banksektorn?
  • Förslag till strategiska projekt som kan bidra och stimulera till en ökad innovationsförmåga inom samhällsbyggnadssektorn?

Workshoppen hålls den 30 mars kl. 13:00-16:00 hos Smart Built Environment i Ljusgården på Drottninggatan 33. Anmälan sker här senast 24 mars.

Vad händer efter workshoppen?

Resultat från den öppna workshoppen kommer att analyseras och bearbetas vidare tillsammans med resultat från dialogfasen för att sedan mynna ut i projektförslag och insatsområden att genomföra inom temaområdet.

Vill du bli projektledare?

Till varje delprojekt som startas inom temaområdet ska en projektledare utses. Dessa projektledare ska i samråd med processledaren utarbeta en projektplan, vilken sedan ska godkännas av såväl programmets styrelse som av Formas. Är du intresserad av att bli projektledare? Hör av dig till processledaren Jenny Andersson.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om temaområdet Innovation och Nya tillämpningar, hur processen löper eller vill du komma med förslag på idéer till strategiska projekt? Processen är öppen för alla aktörer i sektorn. Det går bra att höra av sig till processledare Jenny Andersson på e-post: jenny.andersson@venn.se eller telefon 072-963 42 29.

Uppdaterad den