Rebecka Carlsson talade om hållbarhet och Exponentiell tech

Omkring 70 personer deltog när Smart Built Environment och InfraSweden2030 höll inspirationsseminarium om Nya arbetsroller i en digital värld.

Viveca Wallqvist, Rise

Deltagarna fick ta del av hur de strategiska innovationsprogrammen arbetar med området genom projekten som drivs av Kristina Gabrielii, programchef för Smart Built Environment, och Camilla Byström, programchef för InfraSweden2030.

Viveca Wallqvist, Rise, berättade hur projektet Automatiserad vägdrift påverkar arbetsrollerna för de som arbetar inom infrastrukturområdet.

Vilho Jonsson, Curlabs berättade om hur projektet Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur arbetar med att förändra innovationsklimatet inom kommunen, vilket också påverkar våra arbetsroller.

Vilho Johansson, Curelabs

Rebecka Carlsson höll en inspirationsföreläsning om Hållbarhet och exponentiell tech, för att visa på förutsättningarna som vi befinner oss i när vi skapar våra nya arbetsroller. Rebecka har som hållbarhetsentreprenör medgrundat en handfull bolag. Hon är en av få svenskar som utbildats vid Singularity University på NASA, i hur vi kan använda exponentiella teknologier för att ta fram skalbara lösningar på vårt tids största samhällsutmaningar. Hon har också arbetat som politiskt sakkunnig åt Sveriges vice statsminister och klimat- och miljöminister. Idag är hon verksamhet som grundare och VD för den hållbara affärsutvecklingsbyrån Heureka Ventures.

Eftermiddagen avslutades med mingel där många av deltagarna fortsatte diskussionerna. Vi hopps att det innebär att vi hjälpt till att knyta nya kontakter och hitta spännande samarbeten för kommande projekt!

Uppdaterad den