Vad kan man söka för?

För att utveckla forskningsidéer och kunskap inom AI och klimat till en högre mognadsgrad som bidrar till datadrivna lösningar för beslutsstöd, med potential att på lång sikt ge betydande utsläppsminskningar eller nödvändiga anpassningar till klimatförändringar.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationerna ska bestå av minst tre parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation och minst en ska vara ett företag eller offentlig organisation (behovsägare). Projekten ska tydligt koppla till behov hos näringsliv eller offentlig sektor, och därmed bör dessa aktörer ha en viktig och aktiv roll.

Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova och Formas inom det nationella forskningsprogrammet om klimat, med en internationell bedömningsgrupp. Därmed rekommenderas sökande att skriva på engelska. Sista ansökningsdag är den 25 augusti.

Mer information:

Hos Vinnova
Hos Formas

Uppdaterad den