Projektet har utvecklat en testmiljö för digitalisering av myndigheters och näringslivets plan-och byggandeprocesser. Testbädden består av ett antal komponenter för import/export/konvertering av BIM och geodata, en plattform för hantering av information i ett livscykelperspektiv, rutiner för hantering av länkning av distribuerade datakällor samt applikationsprogram för visualiseringoch navigering. Den stödjer ett obrutet informationsflöde baserat på internationella öppna standarder på BIM-nivå 3.

Ta del av arbetspaketens slutrapporter och presentationer här!

Uppdaterad den