Smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. För att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning tillgänglighet till nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i processen.

Regeringsuppdraget, som Lantmäteriet fått, att etablera en nationell digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset, syftar till att skapa nationellt standardiserade informationsmängder och tillgängliggöra dessa i säkra och effektiva system. Denna information kan sedan användas i nationella verktyg för att skapa mer underbyggda beslut och mer effektiv handläggning av ärenden inom samhällsbyggnad.

www.lantmateriet.se/smartsam finns information om arbetet som bedrivs. Här finns information som riktar sig till den som jobbar med ledning och styrning i kommuner eller som handläggare inom plan- och byggprocessen. Här finns även nyheter, möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev och se filmer. Det finns även länkar till andra initiativ som bedrivs till exempel hos Boverket, DIGG och SKR.

Öppna informationsmöten

Lantmäteriet informerar regelbundet om det senaste inom Smartare samhällsbyggnadsprocess via öppna möten som webbsänds. Du kan även ta del av presentationer från tidigare möten.

Nästa möte går av stapeln den 11 maj klockan 13.00-14.00 och webbsänds.

Uppdaterad den