ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Det som särskiljer dem från de flesta andra fastighetsbolag är att de både producerar och förvaltar fastigheter. Det innebär att man redan i projekteringen av fastigheten kan överväga smarta val som kan ge en hävstångseffekt i fastighetsförvaltningen när det kommer till energibesparande åtgärder.

Det finns nu möjlighet att utveckla tekniken och metodiken för att ta hand om den data som BIM-modellen innehåller och använda den i förvaltningsskedet. Genom projektet har man lärt sig att skapa en så kallad ”digital tvilling av fastigheten” med hjälp av BIM-modellen och kan göra den till en FIM-modell (Facility Information Model).

Läs mer om projektet och läs slutrapporten här!

Uppdaterad den