Presentation med texten "House of technology"
Som inspiration fick deltagarna en föreläsning av Sebastian Karlsson, HomeMaker.

Nu har vi genomfört det femte och sista labbet i innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande. Denna gång skedde labbet digitalt via Teams.

Labbet inleddes med en inspirationsföreläsning av Sebastian Karlsson på HomeMaker. Sebastian berättade om hur man tar en produkt till marknad. Han poängterade att allt inte behöver, eller ska, vara färdigt när en man sjösätter ett projekt, det behöver få förändras i takt med att innovationen utvecklas.

De fyra lagen fick mycket tid till att arbeta med sina tävlingsbidrag. Till sin hjälp hade de Frida Panoussis, mötesritare, som fångade diskussionerna i de tävlande lagen i bild. Teckningarna kommer, utöver att användas som arbetsmaterial, fungera som illustrationer för de olika tävlingsbidragen. Tävlingsbidragen lämnas in till juryn i början av maj.

Vi arbetar nu på att hitta ett datum för final i tävlingen, vilket förhoppningsvis blir på plats i Stockholm under tidig höst.

Läs mer om innovationstävlingen och de tävlande lagen!

Personer i Teams-möte
Det femte labbet genomfördes via Teams.
Uppdaterad den