Vinnova har nu beslutat om vilka projekt som blivit beviljade i InfraSweden2030:s utlysning. Besked från Formas om vilka projekt som får stöd i Smart Built Environment utlysning kommer i slutet av maj.

Nästa utlysning från InfraSweden2030 öppnar i oktober 2020 och nästa utlysning i Smart Built Environment är planerad till november.

Fyra nya projekt om uppkopplad transportinfrastruktur

iBridge – Digitala och uppkopplade broar för en effektiv och intelligent förvaltning

Projektet kommer utveckla och demonstrera en fullskalig digital instrumentering av broar. Syftet är att i samverkan med behovsägare dels förstå hur instrumentering bäst kan komplettera manuella besiktningar dels att påskynda industrialiseringen av digitala mät- och besiktningstjänster. Det övergripande målet är att automatisera och tillgängliggöra befintlig kunskap som kan minska infrastrukturägarnas, näringslivets och medborgarnas kostnader för broförvaltning.

Byggautomation – Armering

Projektet kommer i en demonstrator, i skala 1:2, tillverka olika armeringsenheter med industrirobotar som styrs automatiskt med en 3D BIM modell. Betongarbeten kräver armering och arbetet är både resurs- och tidskrävande, utgör en dålig arbetsmiljö och har en avsevärd påverkan på tidplanen i de flesta byggprojekt. Ett sätt att förbättra ovanstående situation är att införa automation med industrirobotar i byggsektorn.

Smart flöde av tillgångsinformation för transportinfrastrukturen (SmartFlow)

Projektet kommer att specificera, utveckla och demonstrera en teknisk lösning för att minska avståndet mellan anläggningens fysiska och digitala beskrivning genom att nyttja relevanta standarder och relevant teknologi för BIM och GIS för att skapa Digitala Tvillingar samt att integrera data om anläggningen med annan för transportinfrastrukturen relevant information, t ex om trafikmängder, olyckor och trafikföreskrifter.

Campus2030

Projektet kommer lansera en Digital Tvilling av KTH:s väginfrastruktur, inklusive en AR-upplevelse (augmented reality) på campus som interagerar med en öppen, smart, digital plattform för vägar. Projektet kommer vidareutveckla AD-EYE teknik som idag används främst för autonoma fordon till att också inkludera infrastruktur. I samarbete med andra initiativ på KTH som ITRL, Road2Science och ISEC kommer projektet utveckla fallstudier som använder sig av AR-tekniken.

Läs mer om projekt inom InfraSweden2030 på programmets webbplats.

Uppdaterad den