Swedish Testbeds

Portalen Swedish testbeds är resultatet av projektet.

Syftet med testbäddsportalen är att stimulera dialog mellan de som har idéer eller driver projekt inom Smart Built Environments område, och de som har resurser eller koncept för att testa, verifiera och vidareutveckla idéerna. Dialogen kan handla om alla typer av idéer som faller inom ramarna för Smart Built Environment, men extra fokus ska läggas på skapandet av nya affärsmodeller, nya arbetssätt och nya former av kommunikation mellan sektorns aktörer.

Projektet har bedrivits i två faser. I den andra fasen byggdes och lanseras portalen utifrån den behovsanalys som genomfördes i projektets första fas.

Slutrapporter

Uppdaterad den