Inom Smart Built Environment finns ett projekt som jobbar med underlag till en nationell standardiseringsstrategi för digital samhällsbyggnadsinformation. Nu behöver projektet din hjälp för att veta vad som ska prioriteras för att få till ett obrutet digitalt informationsflöde.

Titta på den här filmen om hur du kan hjälpa till genom att göra en effektbedömning.

Bedömningarna kommer att ligga till grund för prioriteringen av det gemensamma standardiseringsarbetet de närmaste 3 åren.

Gör effektbedömningen här

Uppdaterad den