Fler syntesrapporter

Alla de syntesrapporter som gjorts av resultaten från den första programperioden finns samlade på webben.

De presenteras även den 9 september i samband med finalen i Innovationstävlingen.

Syftet med rapporten har varit att sammanställa de projektresultat som genererats för att på så sätt kunna dra slutsatser gällande kommande utlysningar och strategiska satsningar inom temaområde Innovationer och nya tillämpningar

Projektet har letts av Karin García Ambrosiani, Capsicum Trade & Consulting AB och har genomförts med stöd av med Dan Engström, WSP och LTU.

I rapporten ges rekommendationer till utvecklingen av temaområdet och programmet:

  • Genomför en kompletterande satsning på innovationer i tidiga faser i samhällsbyggnads­processen i utlysningar och strategiska projekt
  • Styr innovationsprojekten mot nya mottagande värdekedjor, skapa synergier inom programmet genom integration av de projektresultat som framkommer inom samtliga temaområden
  • Ta fram en strategi för hur branschaktörernas implementering av resultaten kan underlättas, antingen inom ramen för programmet i sig eller i samverkan med andra aktörer
  • Ta fram och kommunicera en strategisk plan för hur de övergripande effektmålen ska kunna uppnås på 10 års sikt

Ta del av hela syntesrapporten

Uppdaterad den