Prisutdelning med blommor.
Här får två av lagets deltagare, Klas Hall och Elisabet Höglund blommor av projektledarna Sandra Gustafsson och Martin Andersson.

Under en spännande webbsändning den 9 september presenterades resultat från Smart Built Environment och de tävlande bidragen i innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande. I sändningen meddelade tävlingens jury det vinnande bidraget, "KEDJ-A – digital insamling av materialinformation"

Tävlingsbidraget består av en digital plattform som automatiskt samlar in, digitaliserar och presenterar data om materialflöden som kommer in och ut från ett anläggningsbygge.

Illustration: Frida Panoussis
Illustration: Frida Panoussis

KEDJ-A – digital insamling av materialinformation

Idag finns information om material som används vid ett anläggningsbygge oftast som analoga följesedlar eller som avfallsstatistik som presenteras i efterhand.

Illustration: Frida Panoussis

Tävlingsbidraget gör det möjligt att samla in data digitalt. Informationen kan därigenom presenteras för användaren i realtid, löpande under projektet och som sammanställd information för uppföljning. Plattformen ger bättre kontroll av materialflöden, ekonomiska flöden samt skapar underlag för ökad resurseffektivitet och bättre kostnadskontroll för byggentreprenören i anläggningsbyggandet.

Lösning skapar en digital kedja av information som ger en stor affärsnytta för merparten av alla berörda aktörer i anläggningsbyggandet. Den grundläggande överblicken över material- och avfallsflöden behövs för att kunna skapa ett cirkulärt digitalt anläggningsbyggande.

Tävlande i Lag 1

Klas Hall, Kompetenspartner, Elisabet Höglund, Tyréns, Dennis W Schörling, OMoment 22 och Johan Thorell, WSP

Uppdaterad den