Det vinnande bidraget i Smart Built Environments innovationstävling är utsett. Men tycker du att rätt förslag vann? Det kan du ta redan på när du ser de pitcharna som de tävlande lagen höll under finalen!

Deltagarna i innovationstävlingen hade i uppdrag att utveckla affärsmässiga innovationer som möter utmaningen: "Att med digital teknik skapa slutna och säkra materialflöden och minska utsläppen i anläggningsbyggande med bibehållen eller förbättrad funktionalitet hos slutprodukten."

Pitchar för tävlande bidragen i innovationstävlingen

KEDJ-A – digital insamling av materialinformation

Laguppställnig: Klas Hall, Kompetenspartner, Elisabet Höglund, Tyréns, Dennis W Schörling, OMoment 22 och Johan Thorell, WSP

CirCol – För digital cirkulär samverkan

Laguppställning: Gauti Asbjörnsson, Chalmers, Markus Rönnegård, WSP, Micael Larsson, Microsoft, Petra Brinkhoff, NCC

3D-bokhylla gör digital information tillgänglig

Laguppställning: Björn Kalman, VTI, Csaba Prokec, Ängelholms Geodesi, Anton Tholberg, WSP och Lena Furuhovde, Bjerking

The Expert Exchange – sammanför experter, forskare och beställare

Laguppställning: Felix Magnusson, Tyréns, Marjan Mousavi, Rise, Martin Tengsved, Swerock och Carl Zide, Massbalans

Uppdaterad den