Vad finns det för resultat i projekten inom Informationsinfrastruktur? Hur långt har vi kommit med spridningen av resultat inom Kunskap och kompetens? Hur förändrar vi värdekedjor och vilka nya affärsmodeller bidrar vi till? Och vilka Innovationer och nya tillämningar har kommit fram inom Smart Built Environment?

Du kan nu ta del av fyra syntesrapporter från Smart Built Environments tematisk områden. Dessa går all ladda ner och läsa, men du kan också se filmade presentationer av innehållet, och vara med på en frågestund med dem som presenterar.

Syntes "Informationsinfrastruktur" och "Innovationer och nya tillämpningar"

I filmen presenterar Kurt Löwnertz, Sweco syntes "Informationsinfrastruktur". Karin García Ambrosiani, konsult, presenterar syntes "Innovationer och nya tillämpningar". Vi avslutar med en intervju tillsammans med Fredrik Bauer.

Syntes "Kunskap och kompetens" och "Värdekedjor och affärsmodeller"

I filmen presenteras syntes "Kunskap och kompetens" av Rikard Espling, konsult. Martin Andersson, Pollen, presenterar syntes "Värdekedjor och affärsmodeller". Vi avslutar med en intervju tillsammans med Fredrik Bauer.

Uppdaterad den