Med det här erbjudandet ger Vinnova stöd till ökad samverkan som främjar alla aktörer inom områden genom att exempelvis skapa gemensamma färdplaner eller främja ökad interoperabilitet. Utlysningen stänger den 29 oktober.

Projekt som främjar standardisering som verktyg för ökad internationell konkurrenskraft och hållbarhet kan söka medel. Ansökningar ska baseras på redan identifierade behov och projektet ska genomföras under ett år.
Det går att söka maximalt 2 miljoner kronor per projekt. Industriell medfinansiering är meriterande. Utlysningens totala budget är 12 miljoner kronor.
Projekt med minst tre aktörer som redan har gjort en kartläggning som identifierar behov av standardisering kan söka. Projekten ska ha en tydlig koppling till näringslivet. Aktörerna ska ha förmåga att snabbt adressera ett utpekat behov och ha ett brett nätverk för att sprida projektresultaten vidare. Alla sökande parter måste vara juridiska personer.
Uppdaterad den