Projektet Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen arbetar med att ta fram en prototyp till en standard för digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer.

Det är nu klart att Carina Loh Lindholm, CCBuild (IVL), Jan Boström, SundaHus, Lena Dahl, FSC och Sofie Persson, Byggvarubedömningen tar plats i projektets referensgrupp.

I Hagastaden skall Folkhem bygga Stockholms första stora massivträprojekt - Cederhusen med bostäder och lokaler.

Projektets första pilotprojekt blir Folkhems Cederhusen - Kvarteret Bologna och Humboldt. Pilotprojektet drivs av Anna Ervast Öberg.

Smart Built Environment genomförde nyligen ett startmöte för beviljade projekt i den senaste av programmets utlysningar. Där blev det tydligt att det finns många beröringspunkter mellan projektet och projektet Systematisk kravhantering som drivs av bland annat Skanska. Därigenom har en dialog satts igång om hur projekten kan samarbeta framöver.

Vi söker nu ytterligare deltagare i referensgruppen i projektet ”Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen. Vi söker också ytterligare pilotprojekt att arbeta med. Anmäl gärna intresse om du vill vara med och påverka framtidens hållbarhetskrav. Skicka e-post till projektledare Robert af Wetterstedt på Bjerking AB.

Uppdaterad den