Projekten som blir beviljade ska leda till nya produkter, tjänster eller processer. Exempel på godkända aktiviteter är framtagning av prototyper, demo, testning och validering. Det går att söka upp till 2 miljoner kronor. Vinnova kan finansiera upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Aktiebolag med minst 3 och max 249 anställda som kan presentera minst 2 årsredovisningar och har driftställe i Sverige kan söka. Företaget ska kunna visa att de kan stå för sin del av finansieringen.

Utlysningen stänger den 1 december.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats.

Uppdaterad den