Här kommer en kort presentation av de nya styrelseledamöterna:

Magnus Forsberg, Microsoft, är affärsutvecklare med ansvar för utveckling av industrikoncept och ekosystem av partners för att möta behoven som finns inom stadsutveckling och samhällsplanering, fastighetsförvaltning och i energisektorn. Magnus hoppas att hans perspektiv inom digitaliseringsområdet och erfarenheter kan skapa insikter som leder till ett mer hållbart samhälle och en mer utvecklad och innovativ förvaltning av den infrastruktur och de flöden som finns i vårt samhälle och i våra organisationer.

Ann Legeby, KTH, är professor i tillämpad stadsdesign vid KTH Architecture och är specialiserad på stadsdesign med ett särskilt fokus på sociala aspekter. Centralt för forskningen är att öka förståelsen för arkitekturens och stadsdesignens roll i förhållande till social segregering och ojämlika levnadsförhållanden inklusive stadsliv och bara städer. Stadsanalys är central och ett forskningsmål är att utveckla metoder för att analysera, modellera och visualisera rumskonfiguration som definieras av stadsform och hur den relaterar till processer i stadsrum och för att öka förståelsen för samhälls-rymdrelationer. Ann är nära relaterad till praktik och aktiv vid Sweco Architects i Göteborg.

Chris Österlund, Botkyrkabyggen, är sedan februari 2017 VD för det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen som ägs av Botkyrka kommun. 2019 utsågs hon till Årets offentliga ledare och 2018 mottog hon utmärkelsen Green Building Award. Chris är även styrelseledamot i Sustainable Innovation och Fastigo. Hon har varit VD i flera bolag och tidigare arbetat på bland annat SABO, SSSB, Sollentunahem och Nynäshamnsbostäder. Hon har även varit ledamot i den nationella Hyreskommissionen. Botkyrkabyggen har under Chris ledning fått flera utmärkelser: Årets mångfaldsrika företag, Arbetsförmedlingens jämställdhetspris och Stora kommunikationspriset.

Så här ser den nya styrelsen ut:

Johan Martinsson, tidigare Installationsföretagen - ordförande

Christina Claeson Jonsson, NCC

Magnus Forsberg, Microsoft

Ulrika K Jansson, Enköpings kommun (tidigare Örebro kommun)

Petra Jenning, FOJAB

Ann Legeby, KTH

Johan Lindersson, WSP

Anders Sandin, Lantmäteriet

Jörgen Simu, Trafikverket

Ronny Wahlström, Skanska

Chris Österlund, Botkyrkabyggen

Valberedningen till 2020-års stämma har bestått av Jan Byfors (sammankallande), Birgitta Olofsson, Tyrens och Elisabeth Argus, Salems kommun.

Uppdaterad den