Mer om seminariet

Tid: Torsdagen den 12 november, kl. 8.00-10.00

Plats: Seminariet genomförs digitalt via Zoom

Anmäl dig och dina kollegor här

Nu bjuder projektet in Cybersäkerhet för digitala processer inom samhällsbyggnadssektorn till ett webbinarium, som är den tredje och sista delen i en seminarieserie. Det första seminariet genomfördes på KTH i februari och det andra genomfördes digitalt i juni. Nu knyter projektet ihop säcken och berättar om användarfall ”user cases” samt visar upp övriga framsteg inom ramen för projektet. Det går utmärkt att delta på det tredje seminariet även om man inte deltagit på de två tidigare. Seminariet anordnas digitalt.

Projektet har redan kommit fram till de första slutsatser såväl i analysen som i vägen framåt:

 1. Byggbranschen är ett komplex miljö för cybersäkerhet på grund av hur projekten struktureras för utförande: underentreprenörer i flera led och antal projektmedlemmar som har tillgång till information
 2. Samtidigt har branschen en lång tradition av att jobba systematiskt med arbetsmiljö och säkerhet. Denna kultur och erfarenhet har vi tagit vara på i projektet för att introducera cybersäkerhetsaspekter
 3. Projektledningen tar fram förslag för att införa Cyber Safety i projektet baserade på flera pelare:
  • Enkla verktyg och processer för att introducera Cyber safety som en naturlig del inom projekten, som man har gjort med KMA.
  • Digitala Riskanalyser av projektets informationstillgångar och informationssystem i olika led: Entreprenörer och underentreprenörer etc.
  • Omvärldsbevakning av projektet
  • Löpande Cyber safety utbildning av projektmedlemmar med uppföljning.
  • Kontinuerlig rapportering av uppföljning av risker samt dess integration i beställarens riskprocess genom enkla verktyg

Uppdaterad den